เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลผู้ใช้

บัญชี:
แก้ไขโปรไฟล์

สมัครสมาชิก

หมายเหตุ
* รหัสผ่านจะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
* มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 character ต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก,พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข
ประเภทธุรกิจที่คุณสนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินลงทุนที่คุณสนใจ
ภาคที่คุณสนใจ

แก้ไขโปรไฟล์

หมายเหตุ
* รหัสผ่านจะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
* มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 character ต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก,พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข
ประเภทธุรกิจที่คุณสนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินลงทุนที่คุณสนใจ
ภาคที่คุณสนใจ
จังหวัด:

ลืมรหัสผ่าน

แบบประเมินตนเอง (SAFT)

แบบประเมินตนเอง (SAFT)

คำชี้แจง

  1. แบบประเมินธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยตนเองชุดนี้เป็นแบบประเมินหนึ่งของการพัฒนาองค์กรตามกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 
  2. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ได้ใช้สำหรับการประเมินศักยภาพธุรกิจด้วยตนเอง (Self Assessment) เป็นการสำรวจ, ทบทวนผลการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้ดำเนินการมาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ดาว์นโหลดแบบประเมิน

CHATBOT